AMBULANTE

Ambulanta za aritmije srca


Elektrofiziologija srca (EP) je grana kardiologije koja se bavi poremećajimasrčanog ritma. Bilo da se radi o sporom radu srca (bradikardije), pojedinačnimpreskakanjima (ekstrasistole) ili ubrzanom radu srca (tahikardije).U bradikardije se ubrajaju AV blok ili sinusna bradikardija, a u tahikardijespadaju supraventrikularne-PSVT (AVNRT, AVRT u sklopu WPW sindroma, atrijske tahikardije, neadekvatna sinus tahikardija, undulacija atrija, fibrilacija atrija) i ventrikularne-VT. Pojedinačna preskakanja (ekstrasistole) mogu biti iz gornjih (supraventrikularne-SVES) ili donjih srčanih komora (ventrikularne-VES). U područje elektrofiziologije spada i bavljenje rijetkim, najčešće nasljednim, aritmogenim sindromima koji mogu biti uzrok nagle srčane smrti što se nažalost često viđa u sportaša.

Neinvazivne metode kojima se dijagnosticiraju poremećaji ritma su standardni EKG i kontinuirano snimanje EKG-a npr 24 satni HOLTER EKG. Ponekad se poremećaj ritma objektivizira tek na tzv. elektrofiziološkoj studiji srca (EPS) koja se izvodi u bolničkim uvjetima kada se u istom aktu može postići i trajno izlječenje aritmije (ablacija). Pacijenti koji trebaju pregled elektrofiziologa (subspecijalizacija kardiologije) su oni koji su osjetili neočekivano spor (frekvencija ispod 45/min u budnom stanju) ili ubrzan rad srca (frekvencija iznad 100/min u mirovanju). Ovaj pregled se preporuča i osobama u čijoj obitelji su zabilježeni slučajevi nagle(iznenadne) srčane smrti u mlađoj ili srednjoj životnoj dobi. Pacijenti mogu biti upućeni na ovaj pregled i ako nemaju simptoma aritmije, ali je pri snimanju EKG-a primjećen poremećaj (npr. pojedinačna preskakanja-ekstrasistole ili druge abnormalnosti EKG-a koje mogu sugerirati sklonost aritmiji kao što je tzv. preekscitacija ventrikula u sklopu WPW sindroma).Poliklinika Bates

Adresa: Svetice 15, 10000 Zagreb
Telefon: +385 (0)1 2338 000
E-mail: info@poliklinika-bates.hr

Radno vrijeme

Ponedjeljak-petak: 7:00 - 21:30
Subota: 8:00 - 14:00

O nama

Poliklinika dr. Bates je privatna zdravstvena ustanova specijalizirana za pružanje kompletne zdravstvene usluge.